BANNER

Programa • SALA EXPOSITORS
  08.00 Recepció i lliurament de documentació
  SALA PRINCIPAL - SALA D'ACTES - PLANTA 5
  08.30 TAULA 1. VIA BILIAR COMPLICADA

  Moderadors:
  Dr. Francisco Garcia Borobia. Corporació Sanitaria  Parc Taulí de Sabadell 
  Dra. Gemma Sugrañes.
  Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Martorell

  • Pancreatitis aguda d’origen biliar. Tractament quirúrgic precoç
   Dr. Sergio Gonzalez. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
  • Tractament de la cole/coledocolitiasi en un temps
   Dra. Rosa Jorba. Hospital Universitari Joan XXIII
  • Tractament de la colecistitis aguda en el pacient octogenari
   Dr. Alfredo Escartin. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
  • Lesió quirúrgica de la via biliar. Algoritme de tractament en funció del tipus d’hospital
   Dr. Jaume Torras. Hospital Universitari de Bellvitge
  10.00 CAFÈ - PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ - VISITA PÒSTERS ELECTRÓNICS
  10.30 TAULA 2. COM ENS AFECTA LA TECNOLOGIA

  Moderadors:
  Dr. Esteve Cugat. Hospital Universitari Mutua Terrassa
  Dr. Víctor Marcilla.
  Hospital Sant Joan de Deu de Martorell

  • Aplicaciones de la fluorescencia en cirugía.
   Dr. Salvador Morales. Hospital Virgen del Rocío
  • Biopsia líquida. Estat actual i futur immediat
   Dr. Daniel Azuara. Institut Català d'Oncologia
  • Realitat virtual i cirurgia
   Dr. Antonio de Lacy. Hospital Clínic Barcelona
  • Cirurgia i xarxes socials 
   Dr. José Maria. Balibrea del Castillo. Hospital Vall d’Hebrón
  12.00 INAUGURACIÓ OFICIAL DE LES JORNADES.
  Il.lm. Sr. Xavier Fonollosa Comas. Alcalde de Martorell
  Dr. Manuel Álvarez del Castillo, Director Gerent Fundació. Hospital Sant Joan de Déu. Martorell
  12.30 XERRADA MAGISTRAL PREMI VIRGILI
  Presenta:
  Dr. Sebastiano Biondo.
  President de la SCC

  Tumors de l'espai retrorrectal. Experiència i anatomia aplicada al’abordatge parasacre”
  Dr. Jose Vicente Roig. Hospital Nisa 9 de Octubre. Valencia
  12.50 XERRADA MAGISTRAL PREMI GIMBERNAT
  Presenta:
  Dr. Manuel Pera.
  Hospital del Mar

  "Active surveillance versus standard surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy for advanced esophageal cancer"
  Dr. Jan Van Lanschot
  13.10 ASSEMBLEA DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

  Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l'acta anterior (Secretari: Dr. Francesc Vallribera)
  • Informe del President (Dr. Sebastiano Biondo).
  • Proposta Premis Virgili/Gimbernat 2019
  • Assumptes de tràmit.
  • Precs i preguntes.
  14.00 DINAR - PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  15.00 TAULA 3. CONTROVÈRSIES EN CIRURGIA DE CÀNCER DE CÒLON
  Moderadors:
  Dr. Francesc Vallribera. Hospital Vall d’Hebrón
  Dra. Imma Pros.
   Hospital Sant Joan de Deu de Martorell
  • Còlon dret. Exèresi total del mesocolon o Hemicolectomia D convencional
   Dra. Beatriz Martin. Hospital Clínic Barcelona
  • Còlon transvers: Hemicolectomia D ampliada o colectomia transversa
   Dra. Salvadora Delgado. Hospital Mútua Terrassa
  • Còlon Esquerra: Hemicolectomia E o ressecció segmentària
   Dr. Miquel Pera. Hospital del Mar
  • Oclusió per càncer de colon: Stent com a pont per cirurgia programada o cirurgia urgent
   Dr. Ricardo Frago. Hospital de Barcelona
  16.30 PRESENTACIÓ MILLORS COL.LABORACIONS
  Moderadors:
  Dr. Sebastiano Biondo
  Dra. Helena Vallverdú
  Dr. Josep Rius
  Dr. Francesc Vallribera.
  En representació de la SCC i la Jornada d’enguany
  • Presentació del millor pòster de la Jornada.
  • Presentació de la millor comunicació.
  • Presentació del millor vídeo de la Jornada.
  • Repartiment de premis a la millor comunicació, vídeo i pòster de la Jornada.
  17.00 CLAUSURA
  SALA FORMACIÓ (SALA 1). - PLANTA 4
  Actualització en cirurgia
  Dr. Carles Ribera. Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Martorell
  08.30 Mesures de prevenció de la infecció quirúrgica. Programa PREVINCAT
  Dr. Josep Maria Badia. Hospital General de Granollers
  08.50 Avantatges del control dels efectes adversos. La seva implementació en un hospital
  Dr. Pere Rebasa. Corporació Sanitaria  Parc Taulí de Sabadell 
  09.10 Maneig del control de la hipocalcèmia postoperatòria després d’una tiroidectomia total. Noves perspectives
  Dr. Joan Sancho. Hospital Del Mar
  09.30 Incontinència anal. Pautes de diagnòstic i tractament
  Dra. Yolanda Ribas. Hospital de Terrassa
  10.00 CAFÈ PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  SALA  FORMACIÓ (SALA 1) - PLANTA 4
  Actualització en cirurgia

  Dr. Miquel Palau Hospital Sant Joan de Deu de Martorell
  10.30 L’ingrés domiciliari com a eina per descongestionar els serveis quirúrgics.
  Dra. Carmen Mias. Hospital Arnau de Vilanova
  10.50 Recomanacions per al tractament de l'hèrnia incisional basades en els resultats dels Registres nacionals.
  Dr. José Antonio Pereira. Hospital del Mar
  11.10 Obesitat mòrbida. Quan tubular i quan bypass.
  Dr. Ramón Vilallonga. Hospital Vall d’Hebrón
  11.30 International guidelines for hernia repair 2018.
  Dr. Manuel López Cano. Hospital Vall d’Hebrón
  11.50 ERGE. Ha canviat quelcom en la indicació i el tractament quirúrgic?.
  Dr. Manuel Pera. Hospital del Mar
  14.00 DINAR - PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  15.00 TAULA 4. MANEIG DEL PACIENT POLITRAUMÀTIC. DISCUSIÓ DE CASOS CLÍNICS.
  Moderadors:
  Dr. Salvador Navarro  Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell 
  Dr. Joan Robusté.
  Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

  Dra. Maite Albiol.
  Hospital Josep Trueta
  Dr. Rodrigo Medrano.
  Hospital de Sant Pau
  Dr. Zoilo Madrazo.
  Hospital Universitari Bellvitge
  Dr. Carles Tramunt. COT.
  Hospital Universitari Bellvitge
  Dra. Judith Saludes.
  Anestesia. Hospital Joan XXII
  SALA COMUNICACIÓ (SALA 2) - PLANTA 2
  08.30-10.00 COMUNICACIONS ORALS TRAUMA I CIRURGIA D’URGÈNCIES (O-01 A O-09)
  Dr. Zoilo Madrazo / Dr. Joan Robusté
  10.00 CAFÈ / PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  10.30-11.50 COMUNICACIONS ORALS COLOPROCTOLOGIA (O-10 A O-17)
  Dr. Luis Hidalgo / Dr. Carlos Javier Gómez
  14.00 DINAR / PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  15.00-16.30 COMUNICACIONS ORALS CIRURGIA ESOFAGOGÀSTRICA/ PARET ABDOMINAL (O-26 A O-34)
  Dr. Joaquin Rodríguez / Dr. Víctor Marcilla
  SALA VIDEO (SALA 3)  - PLANTA 2
  08.30-10.00 VIDEOS CIRURGIA ESOFAGOGÀSTRICA/ PARET ADBOMINAL (V-01 A V-07 I V-21)
  Dra. Carme Balagué / Dra. Montserrat Pierres
  10.00 CAFÈ / PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  10.30-11.50 VIDEOS CIRURGIA HEPATOBILIOPANCREÀTICA (V-08 A V-14)
  Dra. Maribel García / Dra. Anna Sturlese
  11.50-13.10 VIDEOS COLOPROCTOLOGIA (V-15 A V-19)
  Dr. Adrián Medina / Dra. María Socías
  14.00 DINAR / PLANTA 0 - ZONA EXPOSICIÓ
  15.00-16.30 COMUNICACIONS ORALS CMA / CIRUGIA ENDROCRINA/ MISCEL·LÀNEA (O-35 A O-43)
  Dr. Josep Maria Gubern / Dr. Carlos Hoyuela
 • SALA INFERMERIA - SALA 4 / Planta 4
  08:00-08:45 RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
  08:45-09:00 BENVINGUDA
  Míriam Algarra.
  Directora D’Infermeria Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
  09:00-10:00 DEFENSA DE PÒSTERS - Sala Infermeria
  Moderadora: Sra. Carmen Vindel Benages. Infermera Bloc Quirúrgic. Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

  PI-01
  IMPACTE DEL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE CÒLON I RECTE EN LES CIRURGIES COLORRECTALS.
  Rus Moya, Ana Maria; Ruiz Ortega, Sheila; Vargas Mateo, Sacramento.
  Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, martorell.

  PI-02
  IMPLANTACIÓ DE LA TRAJECTÒRIA COLORECTAL A UNA UNIT AT DE CIRURGIA GENERAL.
  Juanola Vivancos, Ester1; Forcada Botey, Immaculada2; Brutau Xarrie, M Rosa3.
  1Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella; 2Unitat Cirurgia Hospital Sant Jaume Calella, Calella; 3CSMS, Calella.

  PI-03
  EFICÀCIA DE L’INSPIRÓMETRE D’INCENTIU DE VOLUM ENVERS EL DE FLUX.
  Armero Bayona, Olga; Miro Minaya, Dolores.
  Fundació Hospital Sant Joan de Deu, Martorell.

  PI-04
  AGRUPAMENT DE PACIENTS DE CIRURGIA, CARDIOLOGIA I PNEUMOLOGIA EN UNA SOLA UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ DE LA FHAG. IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ EN CURES ESPECIFIQUES.
  Santos Hoyos, Mireia; Martin Delgado, Leandra.
  Fundació hospital asil de Granollers, Granollers.

  PI-05
  CAMINANT CAP A LA SEGURETAT DEL PACIENT QUIRURGIC.
  Pérez Hurtado, Araceli; Riu Alborna, Teresa; Martos Canto, Marian.
  Hospital General de Granollers, Granollers.
  10:00-10:30 PAUSA CAFÈ I VISITA EXPOSICIÓ COMERCIAL
  10:30-12:00 TAULA RODONA 1
  Moderadora: Sra. Angels Delgado. Cap d’Àrea Infermera Atenció quirúrgica

  QUALITAT I SEGURETAT: MILLORA CONTINUA PER INFERMERIA
  • Comunicació efectiva: Què i com ens comuniquem, la seguretat està en joc!!
   Dra. Gemma Robleda. Parc de salut Mar/ Centre Cochrane Iberoamericano
  • Paper de la Infermeria en la prevenció de la infecció quirúrgica
   Sra. Gemma Horta. Infermera referent control infecció  Bloc quirúrgic. Hospital de  la Santa Creu i Sant Pau
  • El dolor al segle XXI
   Sra. Montse Sanclemente. Coordinadora Infermera Anestèsia i Atenció al Dolor. Fundació Hospital Sant Joan de Dèu de Martorell
  • Presentació del “Libro blanco de la ostomia en España”
   Sra. Mercè Centellas. Infermera CCEE cures i estomaterapeuta. Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
  12:00-12:30 INAUGURACIÓ OFICIAL DE LES JORNADES - SALA D’ACTES / Planta 5
  12:30-14:00 COMUNICACIONS
  Moderadora: Sra. Cynthia Rodríguez Martinez. Infermera Unitat Quirúrgica. Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

  OI-01
  ABORDATGE DEL DOLOR POSTOPERATORI EN LA CIRURGIA COLORECTAL.
  Moreno Humet, Rosalina; Pi Pena, Montserrat; Sánchez Morales, Eva.
  Hospital de Martorell, Martorell.

  OI-02
  ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMERIA AL PACIENTE DE CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA UNIDAD PREQUIRÚRGICA.
  Vidal Domenech, Lourdes; Estivill Mestres, Montse; Bernad Sánchez, Montse; Roig Manero, Maria Elisenda; Pages Blanch, Gemma.
  Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus.

  OI-03
  EVALUACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT A L’ANY DE LA IMPLANTACIÓ D’ UN PROGRAMA DE MILLORA APLICAT ALS PACIENTS INTERVINGUTS DE PRÒTESIS DE GENOLL I MALUC.
  Ortega Sanchez, Sílvia1; Simon Düringer, Anna2; Maixenchs Llopart, Mercè2; Blazquez Martinez, Joana3; Brutau Xarrie, M Rosa4.
  1Quiròfan Hospital Comarcal de Blanes, Blanes; 2CSMS, Blanes; 3CSMS, Calella-Blanes; 4CSMS, Calella.

  OI-04
  ROL D’INFERMERIA EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER COLO-RECTAL A UN HOSPITAL COMARCAL.
  Boadas Martí, Marta; Diago Franco, Sonia; Ridaura Gutierrez, Amalia; Rams, Maria; Bernal, Isabel; Cedeño, Angel.
  Hospital Comarcal de Blanes, Blanes.

  OI-05
  EFICÀCIA FASTRACK EN PRÒTESI TOTAL DE GENOLL.
  Granados Ramos, Mónica; Sopena Toveña, Rosi; Tarragó Castany, Montserrat.
  Hospital Sant Joan de Dèu, Martorell.

  OI-06
  MEMÒRIA 2017 DEL CHECKLIST QUIRÚRGIC I ANÀLISI DE INCIDÈNCIES.
  Riberès Bonvehí, Anna Maria; Estruch Blanco, Josep Manel.
  Hospital Sant Joan de Déu, Martorell.
  14:00-15:00 DINAR / Planta 0 - Zona Exposició
  15:00-16:30 TAULA RODONA 2
  Moderadora: Sra. Gemma Margarit Alsina. Cap d’Àrea Infermera Procés Quirúrgic. Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

  LA HUMANITZACIÓ DE LES CURES EN EL PROCÉS QUIRÚRGIC
  • Humanització de les cures en el procés quirúrgic
   Dra. Leandra Martin. Coordinadora Asistencial Infermera Unitat Quirúrgica (COT). Hospital de Granollers
  • Comunicació no verbal: El que es diu sense paraules
   Sra. Laura Montero. Infermera Unitat Cirurgia i UCSI. Fundació Hospital Sant Joan de Dèu de Martorell
   Sra. Mónica Vallejo.
   Infermera Bloc Quirúrgic. Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
  • Aspectes psicosocials i afrontament de la mort en un procés quirúrgic: Acompanyament Infermer
   Sra. Teresa Cerezo. Infermera Referent del dol.  Hospital General de Catalunya
  • El poder de la sonrisa
   Sra. Lindës Farré. Grupo Pallapupas
  16:30 ENTREGA DE PREMIS D'INFERMERIA
  17:00 SALA PLENARIA - SALA D'ACTES / Planta 5

  CLOENDA
GRUPO PACIFICO

SECRETARÍA TÉCNICA

Maria Cubi, 4 - Pral.
08006 Barcelona
Tel. 93 238 87 77
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CIRURGIA 2018 | Tots el drets reservats