BANNER

Envio Resums

 • Els resums, d'un màxim de 400 paraules, es lliuraran de forma electrònica a través de la web de la Jornada amb el formulari que hi trobareu a la secció de «formulari per l'enviament de resums».
  • L'estructura del resum es farà d'acord amb els apartats clàssics:
   • objectius
   • material i mètode
   • resultats
   • conclusions
   Ni en el títol ni en el contingut del resum s'ha de mencionar o suggerir la procedència de l'estudi. No s'inclouran cites bibliogràfiques.
  • Perquè una comunicació sigui acceptada caldrà que el primer autor o la persona de contacte estiguin inscrites a la Jornada.
  • El termini d'admissió de resums de comunicacions és el dia 31 de Juliol 2018
  • Totes les comunicacions rebudes rebran confirmació de recepció per correu electrònic a l'adreça que s'indiqui.
  • L'exposició de pòsters serà en format digital i ja s'indicaran les normes pertinents per a la seva presentació.
  • El Comitè Organitzador es reserva el dret d'acceptar i decidir l'assignació de comunicacions (format oral, pòster o vídeo), així com recomanar el canvi de format de presentació (per exemple: canviar a format pòster algunes de les comunicacions orals). Un cop acceptat no es podrà variar cap de les informacions recollides en el full de resum.
  • Els temes que s'acceptaran per a les comunicacions seran els que tinguin relació amb l'especialitat: Patologia de la mama
   Cirurgia endocrina
   Cirurgia Esofagogàstrica
   Cirurgia bariàtica
   Coloproctologia
   Cirurgia Hepatobiliopancreàtica
   Trauma i Cirurgia d’Urgències
   Cirurgia Major Ambulatòria
   Paret abdominal i sutures
   Miscel-lània
   Infermeria
  • La presentació del treball inclou l'acceptació de totes aquestes normes.
  • Inscripció:
   Per poder presentar una Comunicació i/o Pòster és imprescindible que al menys el primer signant, estigui inscrit a la Jornada, un cop es comuniqui l'acceptació de la mateixa.
   Un mateix ponent no podrà defensar més d'un treball, encara que sí pot ser coautor d'altres.
  • Autors
   El número màxim d'autors serà de 6, identificats per primer i segon cognom i inicial del nom. (Exemple: Martínez López, J.M.; Fernández Ruiz, R.;...).
  • Resum
   Els interessats a participar hauran d'enviar prèviament el Resum del seu treball (oral o pòster), a  www.jornadacirurgiamartorell.cat

   Característiques del Resum
   El resum tindrà un contingut aproximat de 400 paraules sense contar títol ni bibliografia). Estarà estructurat segons l'ordre habitual: introducció, objectius, material i mètode, resultats, conclusions i bibliografia. No es podran incloure ni gràfics, ni figures, ni taules.
  • Enviament del resum
   El termini d'enviament de resums finalitza el 10 de setembre de 2018 
   Un cop rebut,rebreu un correu electrònic  de confirmació.
  • Notificació
   Un cop avaluat el resum per part del comitè científic, se li notificarà l'acceptació o no del mateix, abans de l’19 de setembre de 2018, mitjançant correu electrònic.
   • El Comitè Organitzador es reserva el dret d'acceptar i decidir l'assignació de comunicacions (format oral, pòster o vídeo), així com recomanar el canvi de format de presentació (per exemple: canviar a format pòster algunes de les comunicacions orals). Un cop acceptat no es podrà variar cap de les informacions recollides en el full de resum
   • L'exposició de pòsters serà en format digital i ja s'indicaran les normes pertinents per a la seva presentació
   • Els temes que s'acceptaran per a les comunicacions seran els que tinguin relació amb l'especialitat:
    Patologia de la mama
    Cirurgia endocrina
    Cirurgia Esofagogàstrica
    Cirurgia bariàtica
    Coloproctologia
    Cirurgia Hepatobiliopancreàtica
    Trauma i Cirurgia d’Urgències
    Cirurgia Major Ambulatòria
    Paret abdominal i sutures
    Miscel-lània
    Infermeria
   • La presentació del treball inclou l'acceptació de totes aquestes normes.
GRUPO PACIFICO

SECRETARÍA TÉCNICA

Maria Cubi, 4 - Pral.
08006 Barcelona
Tel. 93 238 87 77
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CIRURGIA 2018 | Tots el drets reservats